Om

Copyright © All Rights Reserved

Kreativ udvikling

 

Vi har alle sammen noget med i vores per-sonlige bagage, som begrænser os - indtil vi får givet slip. - Sådan er det at være født som menneske.

 

Forandring kan enten være skræmmende - eller en kærkommen lejllghed til at kigge sig selv efter i sømmene.

 

Hvis du har mod og lyst til at udvike dig på en legende måde - individuelt eller sammen med andre - har Autentia forskellige muligheder.

 

”Mine billeder af fortid og fremtid er med til at bestemme, hvordan jeg er til stede i nu'et."

Steen Hildebrandt

Velkommen til Autentia

 

 

”Vi bliver alle født som originaler, hvorfor dør så mange af os så som kopier!”

Edward Young

 

Undervejs i livet træffer vi hele tiden valg, som er med til at gøre os til dem, vi ér. På et tidspunkt finder vi måske, at tidligere valg ikke længere er tilfredsstillende eller tilstrækkelige, fordi vi nu befinder os et andet sted i livet.

 

Om Autentia

 

Min baggrund er mange års erfaring fra det offentlige og det private erhvervsliv, hvor jeg har arbejdet med organisations- og medarbejderudvikling. De seneste 10-15 år har jeg undervist, rådgivet og coachet flere hundrede mennesker - både som lønmodtager og selvstændig.

 

Mennesket bag jobbet har altid haft min største interesse. Jeg har derfor uddannet mig til Systemisk Coach og Mindfulness Instruktør, hvilket har vist sig at være et godt supplement til mine øvrige uddannelser og en god ballast i mit arbejde med personlig udvikling.

 

Fra mit eget arbejdsliv kender jeg desværre alt for godt til effektivitet, højt arbejdstempo, manglende pauser osv. - Efter flere længerevarende afbrydelser i min karriere pga. sygdom indså jeg, at mit liv kørte på autopilot - at jeg ikke var nærværende i det, jeg foretog mig.

 

Under en hospitalsindlæggelse med stærke smerter oplevede jeg effekten af Mindfulness! Før operationen kunne jeg nøjes med håndkøbsmedicin i stedet for stærk smertestillende medicin. - Efter operationen var jeg ude af stand til at bevæge mig fra underkroppen og ned - men Mindfulness betød, at jeg kunne fornemme tæer, fødder, ben - ja, hele min krop. - Mindfulness er i dag en integreret del af min dagligdag - dels arbejder jeg professionelt med det; men jeg udøver det også dagligt - gerne med min familie, når det passer ind i vores kalender.

 

Værd at vide:

 

  • Autentia er ikke en psykologisk praksis - og tilbyder ikke terapi eller andre former for behandling!
  • Autentias målgruppe er mennesker, som ønsker et boost til deres personlige udvikling.

 

Det skulle glæde mig at møde dig.

 

Bedste hilsener - Ingrid Ursell-Smith

Mindfulness

 

Ifølge National Science Foundation tænker vi op til 60.000 tanker hver dag. Ca. 80 % af tankerne er genbrugstanker fra dagen før – og mange af dem er bekymringstanker, som kan vokse og blive til dramatanker.

 

Tanker er ikke virkelighed!

I Mindfulness kan du lære at betragte tankerne uden større opmærksomhed, så du ikke bliver fanget i tankestrømmen – og kan dermed undgå den videre påvirkning af følelser og kropslige fornemmelser.

 

"Don't take your thoughts too seriously"

Eckhart Tolle

 

Coaching

 

Coaching hos Autentia er et professionelt forløb af kortere eller længere varighed, der bygger på:

 

  • fælles og ligeværdigt samarbejde
  • gensidig respekt
  • fuld fortrolighed

 

Med coaching kan du bl.a. opnå:

 

  • bedre livskvalitet
  • bevidsthed om egne valgmuligheder
  • et boost til din handlekraft

 

"Coaching er at låse op for et menneskes potentiale..."

Whitmore